>> NYHETER

Ansök om medlemsskap

Medlemsskap i föreningen kräver svensk läkarexamen, medlemsskap i golfklubb samt högst 36 i handikapp.

Det krävs också att medlemsavgiften, för närvarande 200 kronor per år, betalas till föreningens plusgiro nr 521206-3 eller bankgiro 628-3790. Som medlem har du givetvis rösträtt på årsmötet, som avhålls i samband med vårmötet.

För att bli medlem, maila och ange

Namn
Golf-id
Adress
Postnummer
Ort
Telefon kvällstid
Telefon dagtid
Mobiltelefon
E-post
Hcp
Hemmaklubb
Specialitet
Arbetsplats
Arbetsplatsadress