>> NYHETER

Om SMGA

SMGA (Svensk Förening för Golfspelande Läkare - Swedish Medical Golf Association) är en ideell förening, vars främsta syfte är att befrämja golfspel bland läkare, men också att befrämja socialt umgänge med kollegor från olika specialiteter från olika delar av landet. Tidigt på våren arrangeras en resa till sydliga nejder, senare under våren arrangeras en golftävling och på hösten arrangeras Läkar-SM och Doctor´s cup. Alla golfspelande läkare med officiellt handicap är välkomna såväl de med lågt som de med högt handicap och alla kan ta sig med en gäst. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter (f.n. 200 kronor per år som sätts in på plusgiro nr 52 12 06-3 eller bankgiro 628-3790).

Lite historik, skrivet av Sten Forsberg och Lars Lundblad

Föreningens styrelse 2014-15

Ordförande Ola Åhlund


Vice ordförande och Sekreterare Lisbeth Waagstein
Specialist Anestesi-Intensivvård,
Skattmästare Hanne Hedin
Verksamhetschef
Ortopediska kliniken
Falu Lasarett
hanne.hedin@telia.com
Tävlingsansvarig Jan Bohlin
Röntgenläkare
Karolinska sjukhuset
jan.bohlin@sll.se
Webmaster Anders Bergström
Ögonkliniken
Skånes universitetssjukhus Lund-Malmö