>> NYHETER

Kontakta SMGA

Vice ordförande och Sekreterare Lisbeth Waagstein

Specialist Anestesi-Intensivvård

E-post: lm_waagstein@hotmail.com 


Frågor om hemsidan/medlemsregistret skickas till 


Anders Bergström

E-post: doktor.golf@gmail.com